ΑΡΧΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16/01/2018 έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το site του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς.
Σκοπός μας είναι η αμεσότητα σε επικοινωνία και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Στασινόπουλος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Χατζής