ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση της 05/02/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:  Απόστολος Στασινόπουλος
Αντιπρόεδρος:  Δημήτριος Χατζίνας
Γεν. Γραμματέας:  Δημήτριος Χατζής
Ταμίας:  Κυριακή Αποστόλου
Μέλη (αλφαβητικά):  Αθανασία Δουκάκη
   Ελευθέριος Καρανικόλας
   Ιωάννης Πατσιμάς