ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση της 09/05/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:  Απόστολος Στασινόπουλος
Αντιπρόεδρος:  Δημήτριος Χατζίνας
Γεν. Γραμματέας:  Δημήτριος Χατζής
Ταμίας:  Ευσταθία Τσάμη
Μέλη (αλφαβητικά):  Σταμάτιος Λιαδάκης
    Ιωάννης Πατσιμάς
   Χρυσούλα Πουπάκη